Elnökség állásfoglalása a január 1. utáni repülésekre vonatkozóan

Az MMSZ Elnökség tájékoztatója (20.12.30) 

Miután a légügyi törvény módosítására vonatkozó rendelet az elnökségi ülés időpontjáig (20.12.30) nem jelent meg, az elnökség 2021. január 1-től az (EU) 2019/947 rendelet előírásait tartja mértékadónak a repülőmodellezéssel kapcsolatban.  

Az EU rendelet 21 cikkely 3. pontja így szól: 

“(3) A 14. cikk sérelme nélkül, a légijármű-modellező klubok vagy egyesületek keretében végrehajtott UAS-műveletek végzését 2022. július 1-ig továbbra is engedélyezni kell a vonatkozó nemzeti szabályok szerint és a 16. cikk szerinti engedély nélkül.” 

A 14. cikk megítélésünk szerint nem sérül, mivel az MMSZ online nyilvántartási rendszere a repülőmodellek üzemeltetőinek adatait az EU rendelet adattartalmának megfelelő részletességgel tartalmazza. 

Annak érdekében, hogy a modellek is nyilvántartásba kerüljenek, az elnökség azt kéri a modellezőktől, hogy a tagnyilvántartó rendszerben a modellező nevéhez tartozó adatok utolsó “fájlok” nevű oszlopába töltsék fel egy pdf fájlban valamennyi használatban lévő modelljük elnevezését, fesztávolságát, tömegét és legalább egy fényképét.  

Ezen kívül kérjük, hogy a modell minden különálló részén legyen feltüntetve az üzembentartó MMSZ azonosítója (például HUN-3527, a szárnyon legalább 25 mm-es, a modell többi részén 10 mm-es betűmérettel). 

Biztosítás tárgyában az elnökség az MMSZ biztosítását az EU és a magyar szabályozás tekintetében is megfelelőnek tartja. 

Az esetleg szükséges további teendőkről a rendelet megjelenése után adunk tájékoztatást.