Alapszabály

Alapszabály

Tisztelt Tagok!

A módositott alapszabályunkat a biró elsőre elfogadta! 

Ez elektronikus szavazás jegyzökönyvét úgyszintén elfogadta, ezel a szavazási rendszerünk is jól vizsgázott, amiért ezer köszönet jár Baksa Zsoltnak a fejlesztésért. 

Reé András elalnökünk aki az alapszabályt szövegszerkesztését hihetetlen precizitással elkészítette, fel is töltötte a dokumentumok közzé, és mostantól ennak az alapszabálynak a szellemében kell működnünk.

Ezúton is szeretném ismét megköszönni a küldöttek és az egész elnökség a munkáját.