Köldöttgyűlési meghívó

Melléklet: 

 

Meghívó az MMSZ 2022. évi rendes küldöttgyűlésére

 

Tisztelt egyesületi vezetők!

 

Az MMSZ elnöksége a szövetség évi küldöttgyűlését az Alapszabály 16. § (2) pontjában megállapított hatáskörében

2023. május 26-án (péntek) 18 órára

tűzte ki, amelyre az egyesületek képviselőit tisztelettel meghívja.

A küldöttgyűlés tervezett helye: Velence, Sport Szálló


Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés új időpontja: 2023. május 26-án 20 óra.

A küldöttgyűlési szavazati joggal az Alapszabály 16. § (5) pontja foglalkozik. Ennek megfelelően az MMSZ weboldalán működő tagnyilvántartó rendszer folyamatosan karbantartja az egyesületek által delegálható küldöttek számát. Kérem azokat az egyesületeket, akiknek egy vagy több küldöttjük lehet, hogy a megválasztott küldöttekhez a tagnyilvántartó rendszerben vegyék fel a küldötti szerepkört. Az a tag szavazhat a küldöttgyűlésen, aki rendelkezik a tagnyilvántartó rendszerben kitöltött elektronikus tagkártyával, és a tagkártyáján szerepel az egyesülete neve és a „küldött” szerepkör. Amennyiben egy egyesületnél több tag kap küldötti szerepkört, mint amennyire a 16. & (5) pontja alapján jogosult, akkor is csak a jogosultságnak megfelelő számú szavazókártyát kap az egyesület.

Az az egyesület amelyik nem tud személyesen jelen lenni a küldöttgyűlésen két tanúval aláirt meghatalmazást (4.sz. melléklet) adhat más egyesület küldöttjének.

 A küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai:

1.Határozatképesség megállapítása

2.Tisztségviselők megválasztása (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámlálók, jegyzőkönyv hitelesítők)

3.Napirend elfogadása

4.A 2022 es év szakmai beszámolója

5.A 2022 es év pénzügyi beszámolója, 1. melléklet

6.Felügyelőbizottság beszámolója

7.Szavazás a beszámoló elfogadásáról

8.Javaslattétel az egyesületi és a létszámarányos tagdíj emelésére, indoklás a 2. mellékletben

9.2023-as pénzügyi terv bemutatása, 3. melléklet

10.Szavazás a 2023-as pénzügyi tervről

11.Belső pályázati rendszer és továbbadott támogatások elszámolási rendjének ismertetése

12.Díjátadások

13.Küldöttgyűlés bezárása

Kérem az egyesületeket, hogy javaslataikat (Alapszabály 18.3 pont) 2023. május 20-ig küldjék el az mmszelnok@gmail.com és az mmsz@modellsport.hu címre, a tárgyba annyit írjanak, hogy „KGY2022”.

Budapest, 2023. április 17.

 Hársfalvi Pál
   
elnök s.k.