NS szakág működési szabályzata (Élethű hajómodellek)

Emlékeztető

 

A Magyar Modellező Szövetség NS szakág működési szabályzat tervezete alapján a szakágvezető emlékeztetőt készít. Jelen dokumentum az NS szakág 2021 augusztus 21. napján megtartott első szakági értekezletén történtekről.

A szakági értekezletet a szakágvezető 18 óra 05 perkor megnyitotta.

Üdvözölte a megjelenteket, és ismertette a szakági értekezlet napirendjét. A napirendre felvételre javasolja a 2022. évi verseny időpontok egyeztetését, a szakág működési szabályzatának a megvitatását, és elfogadását. Más napirendi pontra nem érkezett javaslat.

A szakágvezető megállapítja, hogy a szavazásra jogosultak 37 fővel vannak jelen.

A jelenlévők egyeztették a 2022. évre tervezett versenyidőpontokat, mellyel kapcsolatban vita a nem merült föl.

A szakágvezető ezt követően ismertette a szakági működési szabályzat tervezetét. A tervezettel kapcsolatban az alábbi változtatási javaslatok érkeztek:

-      

A tervezet 4.3 pontjához kiegészítés: az OB eredményt adó minimális versenyeredmények meghatározás nem megfelelő, mert nem rugalmas, nem tudja kezelni a kevesebb, vagy több verseny estén kialakult helyzetet. A jelenlévők előadták álláspontjukat.

Az eredeti szöveg:

„Az országos bajnoki eredménylistába a versenyző eredményeként, a legjobb négy

versenyeredmény pontszámának összege kerül bejegyzésre.”

 

Az alábbi kiegészítési javaslat született meg:

„Az országos bajnoki eredménylistába a versenyző eredményeként, az adott versenyévadban megrendezett versenyek számának ½ része számú versenyeredmény pontszámának összege kerül bejegyzésre. Amennyiben páratlan számú verseny kerül megrendezésre akkor a versenyek számának ½ része +1 számú versenyeredmény pontszámának összege kerül bejegyzésre.”

Ez utóbbi kérdésben a jelenlévők szavaztak. A fenti szöveget 19 igen, 18 nem, és 1 tartózkodás mellett fogadta el a szakági értekezlet.

 

 

-      

A tervezet 4.3 pontjához kiegészítés: a válogatott keretbe kerülő versenyzők meghatározása nem elég pontos, annak pontosítása szükséges:

Az eredeti szöveg:

A tervezet Válogatott keret: Európa- és Világbajnokságokon Magyarországot, az országos bajnoki eredménylista első 3 helyén végzett versenyzők képviselik. Amennyiben valamely kerettag lemond a válogatottságról, helyébe az eredménylistában következő versenyző lép.

 

Az alábbi kiegészítési javaslat született meg:

A tervezet Válogatott keret: Európa- és Világbajnokságokon Magyarországot, az adott nemzetközi versenyt megelőző versenyévadban az országos bajnoki eredménylista

-2-

 

 

első 3 helyén végzett versenyzők képviselik. Amennyiben valamely kerettag lemond a válogatottságról, helyébe az eredménylistában következő versenyző lép.

A fenti szöveget tartózkodás, és ellenszavazat nélkül fogadta el a szakági értekezlet.

 

 

-      

A tervezet 4.3 pontjához kiegészítés: az OB eredmények kiszámításának módja nem teszi lehetővé, hogy a sorrend minden esetben meghatározható legyen nem elég pontos, annak pontosítása szükséges:

Az eredeti szöveg:

Pontegyenlőség esetén a következő legjobb eredményt is a pontokhoz kell adni. A további pontegyenlőség esetén az előző eljárás megismétlendő mindaddig, amíg a versenyzők közötti pontegyenlőség megszűnik. Az így kialakult (a négy versenyeredmény alapján számítandó bajnoki pontszámnál magasabb) pontszám kizárólag a pontegyenlőséggel érintett versenyzők közötti sorrend megállapítására szolgál. Pontegyenlőség esetén a versenyzők egyenlő ponteredménnyel, de a fenti eljárás során kialakult sorrendben kerülnek föl az országos bajnoki eredménylistára.

 

Az alábbi kiegészítési javaslat született meg:

Pontegyenlőség esetén a következő legjobb eredményt is a pontokhoz kell adni. A további pontegyenlőség esetén az előző eljárás megismétlendő mindaddig, amíg a versenyzők közötti pontegyenlőség megszűnik. Az így kialakult (a négy versenyeredmény alapján számítandó bajnoki pontszámnál magasabb) pontszám kizárólag a pontegyenlőséggel érintett versenyzők közötti sorrend megállapítására szolgál. Pontegyenlőség esetén a versenyzők egyenlő ponteredménnyel, de a fenti eljárás során kialakult sorrendben kerülnek föl az országos bajnoki eredménylistára.

Ha ezzel a módszerrel sem lehet a pontegyenlőséget feloldani, akkor a helyezéseket a versenybíróság megosztva adja ki egyszerre több versenyzőnek is.

A fenti szöveget tartózkodás, és ellenszavazat nélkül fogadta el a szakági értekezlet.

 

Ez utána szakági vezető a Magyar Modellező Szövetség NS szakág működési szabályzata tervezetének a fentiekkel módosított szövegét tette fel szavazásra. A tervezettel kapcsolatban további módosító javaslat nem került bejelentésre.

 

A Magyar Modellező Szövetség NS szakág működési szabályzatát tartózkodás, és ellenszavazat nélkül fogadta el a szakági értekezlet.

 

Ez után többen kiemelték, hogy a kommunikáció nem kielégítő, ezért a jelenlévők egyetértettek abban, hogy a „naviga@lev-lista.hu” levelező fórum használatát széleskörűbbé, és rendszeresebbé kell tenni.

 

Dr. Kornis János bejelentette, hogy olyan gazdasági társasággal lépett kapcsolatba, akik szeretnék támogatni az utánpótlást a hajómodellező sportban. Ezért várhatóan a 2022. évben is lesz lehetőség arra, hogy fiatal versenyzőknek a hajómodellhez jutását, vagy technikai eszközeinek a fejlesztését támogassa.

 

-3-

 

 

A támogatás elnyerésének e részleteit a gazdasági társaság ügyvezetőjével egyeztetnie kell, de arra fog törekedni, hogy az minden lelkes, és elhivatott ifjú versenyző részére elérhető legyen.

 

További napirendi pontra javaslat nem érkezett, ezért a szakági vezető a szakági értekezletet 18 óra 48 perckor berekesztette.

 

 

Kelt: 2021. szeptember hó 15. napján.

 

 

 

 

Dr. Hüvös Ferenc

  szakágvezető